Menu

Cenniki (3)

Przedstawiamy część cennika naszych usług. Wszelkie pytania dotyczące cennika i pozycji nie ujętych prosimy kierować na adres poczty elektronicznej lub telefon firmowy widoczny w zakładce kontakt.

ZE STRONY PRAWA - NAPRAWA NA GWARANCJI W NIEZALEŻNYM SERWISIE SAMOCHODOWYM!
Jeżeli konsument w ciągu okresu gwarancyjnego wykonał naprawę lub przegląd swojego pojazdu w niezależnym warsztacie, to producent nie może odmówić honorowania gwarancji. Gwarancja może być utracona tylko wtedy, gdy prace te były wykonane wadliwie. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że ogólny obowiązek wykonywania przeglądów lub napraw w ciągu takiego okresu tylko w ramach autoryzowanej sieci mógłby pozbawić konsumentów ich prawa do wyboru, czy przegląd lub naprawa ich pojazdu ma być wykonana przez niezależny warsztat. Co więcej, uniemożliwiłby takim warsztatom, zwłaszcza w przypadku przedłużonych gwarancji, skutecznie konkurować z autoryzowaną siecią.

Aktualnie obowiązujące cenniki