Menu

Szkolenia

W chwili obecnej proponujemy Państwu następujące szkolenia:

  • Szkolenia na diagnostów Stacji Kontroli Pojazdów, aktualne planowane terminy rozpoczęcia i miejsca prowadzenia kursów oraz informacje znajdują się w oddzielnym artykule na temat tych kursów;
  • Szkolenie dla diagnostów Stacji Kontroli Pojazdów oraz pracowników serwisów pt. "Zagadnienia związane z analizą spalin , diagnostyka OBD i pomiarem zadymienia w badaniach technicznych pojazdów " - teren całego kraju, cykl dwudniowych szkoleń z tego tematu;
  • Szkolenie dla rzeczoznawców samochodowych, biegłych sądowych i pracowników firm ubezpieczeniowych - 1 dniowe szkolenia tematyczne;
  • Szkolenia dla funkcjonariuszy policji - 5-cio dniowy blok szkoleniowy zawierający tematy : identyfikacja pojazdów, badanie stanu technicznego pojazdu na drodze, rekonstrukcja wypadku, wyłudzenia komunikacyjne, warunki transportu drogowego towarów niebezpiecznych, tachografy;
  • Szkolenie na doradcę w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych - ADR Szkolenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne - ADR;