Menu

Szkolenia na diagnostów Stacji Kontroli Pojazdów

Szkolenia na diagnostów Stacji Kontroli Pojazdów Fot.: Bosh

SIMP-AUTOMEX Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń uprzejmie informuję, że posiada zezwolenie Ministra Infrastruktury na prowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów samochodowych i pracowników stacji kontroli pojazdów.

Szkolenia prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań do diagnostów, (Dz. U. z roku 2004, Nr 246, poz.2469). Szkolenie prowadzą specjaliści d/s badań technicznych pojazdów z wieloletnią praktyką zawodową.

Szkolenie w naszej firmie zapewnia uzyskanie przez uczestników szkolenia pełnej wiedzy w zakresie diagnostyki samochodowej pojazdów, właściwej interpretacji przepisów oraz umiejętności właściwego postępowania przy rozwiązywaniu nietypowych problemów związanych z badaniami pojazdów. Kandydaci na diagnostów otrzymują min przez nas wydany podręcznik "Niezbędnik diagnosty SKP" zawierający na 540 stronach komplet przepisów prawnych dot. badań technicznych pojazdów oraz inne materiały ułatwiającymi przyswajanie wymaganej wiedzy w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów. Udostępniamy też bank ponad 1000 przykładowych pytań egzaminacyjnych , z którego absolwenci naszych szkoleń mogą korzystać po zalogowaniu się na stronie https://moodle.simp.com.pl.

Formularz zgłoszeniowy oraz terminy szkoleń które prowadzimy w Gliwicach,Lublinie Niepołomicach Tarnowie i Łańcucie dostępne na stronie http://www.simp.edu.pl/szkolenia-na-diagnostow/ , zakładka Szkolenia - Szkolenia na diagnostów

Wymogi, które musi spełniać kandydat

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • posiada wyższe wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
 • posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
 • posiada wyższe wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów
 • posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 8 lat praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów

Program szkolenia

Część I szkolenie stopnia podstawowego dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska

Część II szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

Część III szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych

Część IV szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem

Część Vszkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych:

 • związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie
 • pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
 • pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi

Część VI okresowe doszkalania zawodowe diagnostów

Egzamin Państwowy

Egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty obejmuje:

 • część teoretyczną (pisemną) składającą się odpowiednio z:
  • trzydziestu pytań zawierających tematykę pierwszej części szkolenia w formie testu jednokrotnego wyboru
  • pięciu pytań dla każdej z pozostałych czterech części szkolenia specjalistycznego w formie testu jednokrotnego wyboru
  • jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia
 • część praktyczną polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Egzamin kwalifikacyjny dla diagnostów uzupełniających uprawnienia obejmuje:

 • część teoretyczną (pisemną) składającą się odpowiednio z:
  • pięciu pytań zawierających tematykę każdej części szkolenia specjalistycznego w formie testu jednokrotnego wyboru
  • jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia
 • część praktyczną polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Opłata za egzamin wynosi odpowiednio 100 zł dla każdej części szkolenia, a w przypadku egzaminu składającego się z więcej niż dwóch części opłata nie może być wyższa niż 210 zł.

UWAGA!
Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu w TDT jest ukończenie szkolenia stopnia podstawowego i wszystkich czterech szkoleń specjalistycznych.

Opłata za szkolenia: do uzgodnienia, ceny konkurencyjne.

Zapisy, informacje: tel/fax 014 645-11-55, kom. 504 972-374 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Powrót na górę